TARTALOME

EisagweiV

– 1. A pörvezető tisztviselők általános neve Atticában (v. ö. Hegemonia 2). Régibb időben az igazságszolgáltatás csupán a 9 archon kezében volt, de a democratia fejlődése idején a néptörvényszék behozatala után az a tisztviselő terjesztette a törvényszék elé a vádat, a melyiknek hatáskörébe a jogsérelem tárgya tartozott. Legnagyobb szerepük e téren akkor is az archonoknak (l. Arch, arconteV), továbbá a községi biráknak (Dicastai cata dhmouV, oi tettaraconta, l. o.) és a (szűkebb értelemben ú. n.) eiVagwgeiV tisztviselőknek maradt de bizonyos ügyek más tisztviselők illetékessége alá tartoztak. Így a tizenegyek (oi endeca) intézték az apagwgh-t és ejhghsiV-t gonosztevők (kacourgoi, l. o.) bűnpöreiben továbbá (talán) az endeixeiV-t és apograjh-t is; a hadvezérek (sirathgoi) a katonai bűnügyeket, továbbá a trierarchia és proisphora átvételénél esetleges vádakat; a kereskedelmi és hajószertárak felügyelői, a piaczi- és rendőrtisztviselők, a logisták, apodecták, (sőt más, rendkívüli tisztviselők is) a maguk hatása körébe eső egyéb vádakat. – 2. Szűkebb értelemben: öt tisztviselőből álló testület, mely kivált az ú. n. egyhónapos pöröket (emmhnoi Jicai, l. o.) vezette. Pollux, 8, 101, v. ö. CIA I 37. L. általánosságban még a Per czímszót.

GY. GY.