TARTALOME

Enecurasia, enecurasmoV

(enecurazein, enecura labein), attikai jogi terminusok a zálogolás, lefoglalás kifejezésére. Ugyanis, ha a pörvesztett fél, a ki a felperessel szemben bizonyos összeg megfizetésében volt elmarasztalva, a fizetés határnapján túl sem teljesítette ebbeli kötelességét (azaz késedelmes, uperhmeroV volt), akkor a panaszos fél magában vagy kerülete dhmarcoV-ának kiséretében meglátogathatta, s foglalást eszközölhetett nála (a lefoglalt ingóságok eladása után megmaradó összeget valószínűleg vissza kellett szolgáltatni az alperesnek). Ha az alperes ellenszegült a foglalásnak, a felperes dich exoulhV-szel támadhatta meg, melynek az volt a következménye, hogy az elitélt a felperesnek megitélt összeg erejéig egyszersmind közadóssá is vált, s így nem fizetés esetén atimoV-szá válván, polgári jogait elvesztette. Ha az odaitélt dolog földbirtok vagy ház volt, akkor a dikh exoulhV-t d. carpou vagy d. enoiciou (föld- vagy házbérjövedelmi pör) előzhette meg, mert a fölperes az alperestől jogtalanúl megtartott birtokot sajátjának tekinthette.

GY. GY.