TARTALOME

Ennea odoi

Novem viae, «Kilencz út.» Ez volt a neve annak a helynek, a mely a thraciai partvidéken az edonok területén, a Strymon folyó mellett ennek a torkolatához közel feküdt, a hol ismételt gyarmatosítási kisérletek után végre az athenaeiek Kr. e. 437 körül Amphipolis várost alapítottak. Hdt. 7, 114. Thuc. 1, 100. 4, 102.

ZS. B.