TARTALOME

Epwbelia

pörös érték egy hatodát (minden drachma után egy obulust) tévő bánat- vagy büntetéspénz, melyet bizonyos magánpörökben többnyire a vádló, de néha a vádlott is fizetett arra az esetre, ha a törvényszéki tárgyaláson a szavazatok egyötöd részét sem kapta meg. Az eredetileg vádlott fél is fizetett az antigrajh (l. o.) és a paragrajh (l. Per, 2) eseteiben. Hogy miféle tárgyú pörökben szerepelt az e., kétséges, mert nem tudjuk, mit kell érteni azon a dicai crhmaticai-on, melyekben a grammatikusok tudósítása szerint helye volt. Mindenesetre helye volt a gyámsági pörökben (Demosth. Aphob. 1, 834, 24), valószínűleg a kereskedelmi pörökben (Suidas e. alatt), és tán a szerződésszegésre vonatkozó pörökben (grajh) nem szerepelt, kivéve talán a jasiV-t (l. o.), a szokásos 1000 drachmányi birságon kívül; de fölvétele tán itt is Pollux (8, 48) félreértésen alapul.

GY. GY.