TARTALOME

Epocha

epoch volt a görögöknél neve egy-egy időpontnak, melylyel évek, hónapok vagy napok új szaka (aerája) vette kezdetét. Ily e.-nak tekintették pl. 5509 sept. elsejét (Kr. e.), melytől kezdve a byzantiumiak számították aerájukat, ily e. volt febr. 8., melyre a tavasz beköszöntét tették.

V. R.