TARTALOME

Eranoi

– 1. Eredetileg, mint már Homerusnál is előfordul (Od. 1, 226), közös költségen (sumbolai, a bárcza sumbolon) rendezett lakomák, minők voltak a spartaiaknál az állam által adott jeiditia, sussitia. – 2. Asztaltársaságok, klubok, melyek tagjai eranistai, előljárói eranarcai vagy arcieranistai, kik időközönkint a közös pénztárba befizettek, s ebből közös lakomát csaptak, de a szórakozás mellett még más czélokat, különösen politikai czélokat is szolgáltak. – 3. Kölcsönös támogatásra alakult egyletek, melyek a szorultságba jutott tagnak pénzelőlegeket (eranoi, eisjorai, jorai) adtak. A kérelmező az előleget rendesen maga szedte be a tagoktól (eranon aitein, sullegein, sullegesJai, eranizein tinati), a járulék átadását plhroun, eisenegcein, eranizein tini-nek mondták. Az adós, ha jobb körülmények közé jutott, köteles volt az előleget visszafizetni. Az eranoi jogi viszonyait külön törvények (nomoi eranicoi) szabályozták, s a fölmerülő pöröknek (dicai eranicai) egy hónap leforgása alatt, valószinüleg a thesmotheták által el kellett intéztetniök. L. Böckh, Staatsh. 1, 264. Hermann, Lehrb. d. Staatsh. 146. §. 9.

V. K.