TARTALOME

Erasinides

ErasinidhV. – 1. Egyike azon athenaei hadvezéreknek, kik Kr. e. 406-ban, az Arginusae szigeteknél fényes tengeri győzelmet arattak a peloponnesusiak felett. Midőn azonban öt társával hazatért, Archedamus demagogus közpénzek elidegenítésével és hadvezéri kötelességének elmulasztásával vádolta; vele együtt vád emeltetett a többi hét vezér ellen is a miatt, hogy nem takarították el a halottakat s nem mentek a hajótöröttek segítségére. A megromlott pártviszonyok közt, égbekiáltó törvénysértések útján, halálos itéletet mondtak az érdemes férfiakra s a jelenlevő hat vezéren, köztük E.-en, az itéletet végre is hajtották. Xen. Hell. 1, 5, 10. 6, 11 sk. 7, 1 skk. – 2. Corinthusi hadvezér, ki a peloponnesusi háború alatt 414-ben az athenaeiektől szorongatott Syracusaenak segítséget vitt. Thuc. 7, 7.

S. L.