TARTALOME

Eutropius

EutropioV. – 1. Római történetíró, származása ismeretlen. Constantinus alatt titkár (epistolograjoV) volt, részt vett Julianusnak a parthusok ellen viselt háborújában, Kr. u. 370 táján halt meg. Megírta az egész római történetet Roma alapításától Jovianus haláláig rövid kivonatban (Breviarium ab urbe condita, ll. 10), jó források után, pártatlansággal, egyszerű, világos nyelven, helyes itélőképességgel. A császári korról szóló négy utolsó könyvben az események egyszerű felsorolásán kívül a császárok jellemzését is nyújtja. Rövidsége, használható volta miatt az iskolákban szerte olvasták. Ennek köszönhető ránk maradt görög forditása Paeaniustól és a Capito-féle 6. századbeli fordításnak néhány töredéke. Újabb kiadásai: Hartel, 1872; Droysen 1878–79; Wagener, 1884; Rühl, 1887. – 2. Eunuchus, Theodosius alatt jutott a császári udvarba. Arcadius alatt jelentékeny szerepet játszott, előidézte Rufinus bukását s mint annak utódja a birodalom élére állt. 399-ben consul volt. Aljas kapzsiság, kegyetlenség, gyávaság, az igazságnak lábbal tiprása jellemzik kormányát. A birodalom védelmével a barbarokkal szemben mit sem törődött; Alarichot kedvelte, mig Stilichónak ellensége volt. Gainasnak és Eudoxia császárnénak kivánságára 399-ben rangjától és javaitól megfosztották. Életét ugyan nagy nehezen megmentette, de Cyprusból, hová száműzték, nemsokára visszahítták s Chalcedonban kivégezték.

SCH. A.