TARTALOME

Exceptio

az a védekezés, mely a kereset teljes vagy részletes elutasítását czélozza oly tény felhozása által, a mely még akkor is mentesít, ha a felperesi állítás való.

CS. JÓ.