TARTALOMF

Fidei commissum

hitbizomány, vagyis az örökhagyónak a végrendeletben az örökösökhöz intézett abbeli kivánsága vagy utasítása (fidei committo), hogy a hagyatékot vagy részeit bizonyos oly személyeknek adják át, a kik jog szerint szorosan véve semmit vagy csak némi csekély összeget örökölhettek, mint pl. a peregriniusok s a lex Voconia idejében a nők. E megbízás teljesítése sokáig csupán az örökösök becsületérzésétől (fides) és kegyeletétől függött, miglen végre Augustus jogilag is elismerte a f. c. érvényességét.

CS. JÓ.