TARTALOMF

Fogadalmi ajándékok

anaJhmata, amathemata, czélja volt az istenek jóindulatát megnyerni, irántuk hálát leróni vagy haragjukat kiengsztelni. E szokás valószinűleg ép oly régi mint az áldozás (a különbségre vonatkozólag l. Áldozás); már Hecuba vitt értékes ruhát Athena templomába (Hom. Il. 6, 303), s Ulixes társai Helius kiengesztelésére templomot igértek sok ajándékkal. Hom. Od. 11, 346 sk. A fogadalmi ajándékok igen különbözők voltak. Az athenaeiek egy győzelmük után csarnokot építettek Delphiben; a marathoni csata emlékére emelték az Acropolison Athena Promachos érczszobrát (Paus. 1, 28, 2); a plataeai csata után az egyesült görögök egy arany tripust ajándékoztak Delphinek (386. á., egy töredéke ma is megvan Konstantinápolyban az Atmeidánon) és egy nagy Zeus-szobrot Olympiának. Hdt. 9, 81. Paus. 10, 13, 3. Igen gyakran ajánlottak föl fegyvereket és a zsákmány egy tizedét. Egyesek ajándéka már kisebbszerű volt. A versenyek győztesei rendesen istennek ajánlották föl pályadíjaikat, a drámaírók többnyire tripust, s ezek annyira fölszaporodtak, hogy Athenaeben egy utczát róluk neveztek el. Hajadonok eljegyzésük alkalmával övüket áldozták föl (Paus. 2, 33, 1), férjhezmenetelük előtt hajukat, ép úgy a férjes nők is, ha betegségből felgyógyultak. Paus. 2, 11, 6. A leggyakoribb fogadalmi ajándékok voltak szobrok, arany és ezüst áldozati edények, ékszerek, lámpák, egyéb műipari termékek, úgy hogy némely templom modern múzeumhoz hasonlított s méltán nagy hírre tett szert. Az olympiai és delphibeli szentélyben nem is fért el a sok műtárgy; azért alapítottak külön kincsesházakat (Jhsauroi) közelükben. Hdt. 1, 51. 3, 57. 4, 162. Paus. 6, 19, 1. 10, 11, 1 sk. V. ö. Vota.

G. J.

386. A plataeai csata emlékére Delphiben fölállított arany tripus.

386. A plataeai csata emlékére Delphiben fölállított arany tripus.