TARTALOMG

Gabinus cinctus

nevével a rómaiak a togának egy sajátos viseletét jelezték, melyet Gabii város lakosaitól vettek át. Hagyomány szerint a római katonák a legrégibb időben nem sagumban, hanem togában harczoltak; hogy pedig a csatában karjukat a vállakról lecsüngő köpenyvég ne akadályozza, Servius Tullius rendelete szerint a toga végeit, a helyett, hogy a bal váll fölött visszahajtották volna, a test körül a mell alatt övszerűleg erős csomóba kötötték. A toga e viselete később csak néhány vallásos szertartás idejére szorítkozott, mint városok alapítása, az amburbia menete, a Janus templom megnyitása; hadba indulás előtt a consul is ilyen öltözetben végezte a vallásos áldozatot. Verg. A. 7, 612. Liv. 8, 9. 10, 7.

G. J.