TARTALOMG

Gaetuli

Gaituloi, északnyugati Libyának egy része. Nyugaton az Atlanti oczeán, Északon Mauretania és Numidia, Keleten a garamantesek és Uzargola hegségei és Délen a Nigir folyó, tehát a déli Marokko és a Szahara nyugati részei között; vagy törzsbeli rokonai az ő északi szomszédaiknak vagy keveréknép benszülött libyaiakból, és bevándorolt ázsiaiakból, nyers nomádok (Sall. Jug. 80), kiknek törzseiül az autolalák, a pharusiusok, a darák és a melanogaetulusok említtetnek. Az ország főterményei a biborcsigák és kitünő spárga. A gaetulusok, kiket Marius kegyelt, Jubától Caesarhoz pártoltak. Caes. b. Alex. 32. 55. Strab. 27, 826. 829 és többször.

E. B.