TARTALOMG

Gagas kő,

gagates lapis, gagathV liJoV, földi kátránnyal átitatott barna szén, mely nevét a kisázsiai Lyciában levő hasonló nevű folyótól (GagaV) kapta, mert leginkább ennek partjain találták. Ezt az ásványt mint gyógyszert az ó korban oly nagy becsben tartották, hogy pl. Galenus ifjú korában az egész lyciai tengerparton végig hajózott, hogy a g.-t megtalálja. Borban főzve vagy viaszkkal eldörzsölve kenőcs alakjában vagy meggyujtva füstölőszerként használták méhgörcsök, fogbántalmak, golyva és kigyómarás ellen. Jelenleg azon tulajdonságánál fogva, hogy esztergályozás útján szép fekete színt és fényt nyer, gyászékszerek és más csecsebecsék készitésére használják és e czélból főleg Franczia- és Angolországban dolgozzák fel, a hol «jet» vagy «jayet» névvel jelölik. Plin. n. h. 36, 141. Gal. de comp. med. s. loc. lib. 9, ed. Kühn, 13, 257.

TI. M.