TARTALOMG

Gajus

kiváló római jogtudós, élt Hadrianus, Antoninus Pius és Marcus Aurelius alatt. 161-ben Kr. u. institutionum commentarii quattuor cz. alatt megírta a római magánjog kézikönyvét, mely évszázadokon keresztül a jogi szakoktatás alapjáúl szolgált. E munkának régi másolatát fedezte fel Niebuhr 1816-ban a veronai káptalan könyvtárának egyik palimpsestus-kéziratában, a mely szerencsés lelet a római jogi tanulmányoknak egészen új lendületet adott. Legjobb kiadása a Krüger-Studemund-féle (Berlin, 1848). Magyarra fordította Rentmeister Antal 1869-ben, továbbá ujra lefordította s az eredeti szöveg kiséretében kiadta Bozóky Alajos (Budapest, Akadémia, 1887-ben). A Gaius-féle rendszer (personae, res, actiones) a legbevégzettebb rendszer, melyben a rómaiak a magánjogot tárgyalták. Nálunk is követték Werbőczytől Wenzel Gusztávig.

N. G.