TARTALOMG

Galilaea

Galilaia, Palaestinának északi tartománya, mely Nyugaton Phoeniciával és a tengerrel, északon Syriával, Keleten a Jordánnal és a Genezáreth vagy Tiberias tavával (Galilaeai tenger), Délen Samariával illetőleg a Jezrael síkjával határos. Felső vagy Északi Galilaea Asser és Naphtali törzseinek lakóhelye, szép hegyvidék, míg Alsó vagy Dél Galilaea, Zebulon és Isacher egy részének birtoka, terraszszerű fensíkokból áll. A tartomány lakói eleitől fogva, de különösen II. Tiglath Pilézer hódítása óta (734. Kr. e.) nagyon keverve voltak idegen elemmel; ezért őket a zsidók s főképen a miatt is, hogy a judaeaitól eltérő nyelvjárást használtak (Máté ev. 26, 73), megvetették. Jézus is Galilaeából való volt, itt nevelkedett és itt végezte legtöbb csodatételét, tanítványait is innen szerezte. A Bibliából nevezetes Tabor hegye (az Úr színeváltozásáról; 562 m. magas) és a következő városok: Kafarnaum (Naum községe); Magdala, Mária Magdolna szülővárosa; Tiberias, a hasonnevű tó partján; Kána, a mennyegzőről híres; Nazareth, Jézus szülőinek városa; Nain (az özvegy fiának feltámasztása).

E. B.