TARTALOMG

Gallii

plebejus nemzetség. – 1. Q. Gallius, Kr. e. 67-ben aedilis, Calidius 65-ben de ambitu és mérgezés kisérlete miatt bevádolta, Cicero védelmezte (Q. Cic. pet. cons. 5, 19. Cic. Brut. 80), föl is mentették s még ugyanazon évben praetor lett. – 2. Fiai, Q. és M. Gallius, boszút álltak apjokért Calidiuson; Marcus 47-ben előbb Caesar, aztán Antonius párthíve lett; Quintust azzal vádolták, hogy Octavianust meg akarta ölni s ennek parancsára el is itélték. Cic. fam. 8, 4, 1. App. b. c. 3, 95. Suet. Oct. 27.

B. G.