TARTALOMG

Gallonii

plebejus nemzetség. – 1. P. Gallon., pazar tobzódó a Gracchusok idejében, vagyonát fényes lakomákra tékozolta el s ezért Lucilius kigúnyolta. Lucil. ap. Cic. fin. 2, 8, 24. 28, 90. Hor. sat. 2, 2, 47. – 2. C. Gallon., Kr. e. 49-ben mint Pompejus párthívét Hispaiában Gades parancsnokává nevezték ki, de a Pompejus-pártiak leveretése után kénytelen volt e várost elhagyni és menekülni. Caes. b. c. 2, 18 sk.

B. G.