TARTALOMG

Gargaphia

Gargajia, forrás a plataeaei síkságon; a Cithaeron északi tövében eredt s Plataeae keleti határában folyt le; Mardonius a forrást betömette, hogy az ott táborozó görögök víz hijával legyenek; Androcrates szenthelyétől nem messze, a Plataeaet és Thebaet összekötő út jobb oldala körül volt, de biztos helyét ma már alig lehet megjelölni. Hdt. 9, 25. 47. Thuc. 3, 24.

K. J.