TARTALOMG

Gelanor

Gelanwr, Sthenelas fia, Inachus nemzetségéből; Argos királya, még pedig azon időben, mikor Danaus az országba jött. Danaus, a ki ugyancsak Inachustól származott, igényt támasztott Argos trónjára, Argos népe épen dönteni készült ebben a kérdésben, midőn hirtelen egy farkas támadta meg a város kapui előtt legelésző gulyát és a bikát legyőzte. Az argosiak ezt a jövevény előnyére magyarázták és így G. az uralomtól elesett. A tragikus költők szerint azonban Danaus megérkezésekor nem G. volt Argos királya, hanem Pelasgus. Ez az utóbbi védi Danaust és leányait Aegyptus fiai ellen; míg az argosiak viszont utóbb magát Danaust választják meg országuknak fejedelmévé.

L. M.