TARTALOMG

Geminii

valószínűen Tusculumból származó család. – 1. Gem. Mettius (Maecius), latinus lovassági főtiszt a Kr. e. 340-ben Roma ellen folytatott háborúban, párbajt vívott Manliusszal, a római consul fiával. Liv. 8,7. – 2. Pompejus párthíve, a ki megölte M. Brutust, Lepidus barátját. Plut. Pomp. 16. – 3. Arról ismeretes, hogy Kr. e. 31-ben nyiltan föltárta barátjának M. Antoniusnak azt a kárt, a mely reá a Cleopatrával való összeköttetésből háramlik. Plut. Ant. 59. – 4. C. Gem. Rufus, római senator, Sejanus barátja, a kit Tiberius felségárulással vádolt és halálra itélt. Kész volt vagyona egy részét átengedni a császárnak, hogy megmenekedjék, de ez sem használt, mire öngyilkos lett. Tac. ann. 6, 14. Dio Cass. 58, 4.

B. G.