TARTALOMG

Gemoniae.

A scalae Gemoniae vagy Plinius (n. h. 8, 145) szerint a gradus gemitorii (sóhajok lépcsői) sziklába vájt lépcsők voltak, a melyeken a kivégzettek holttesteit horgokkal a Tiberisbe vonszolták. Ezen scalae a magyarázók szerint vagy a Capitolium vagy az Aventinus lejtőjén voltak. Biztosat tudni nem lehet, mert a régiek iratai e tekintetben fölvilágosítást nem nyújtanak. Val. Max. 6, 3, 3. Dio 58, 5. Suet. Tib. 53. 61. 75 skk.

SZ. IS.