TARTALOMG

Genucii

patricius és plebejus nemzetség, a legősibb római nemzetségek közül való. – 1. T. Gen., Kr. e. 476-ban néptribunus, egy föld-törvény szerzője. – 2. Ugyanerről ismeretes Cn. Gen., a ki Kr. e. 473-ban néptribunus volt s orgyilkosság áldozata lett. Liv. 2, 54. Dion. Hal. 9, 38. – 3. M. Gen. Augurinus, Kr. e. 445-ben consul, Canulejus rogatiójának ellenfele. Liv. 4, 1 sk. – 4. Fitestvére, T. Gen., állítólag plebejus nővel kelt egybe; Kr. e. 445-ben azzal az indítványnyal lépett föl, hogy az addigi consulok helyébe 3 patricius és 3 plebejus hadi tribunust (consulari potestate) válaszszanak, hogy ezáltal Canulejus rogatiója érénytelenné váljék. Dion. Hal. 11, 56. 60 sk. – 5. Cn. G. Augurinus, M. Genucius fia, Kr. e. 399 és 396-ban hadi tribunus, a faliscusok elleni csatában esett el. Liv. 5, 18. – 6. L. Gen. Aventinensis, az előbbinek unokája, plebejus, Kr. e. 365-ben s másodízben 362-ben consul; a hernicusok veszítették el, a kik tőrbecsalták. Liv. 7, 1. 6. Diod. Sic. 16, 4. – 7. L. Gen., mint néptribunus Kr. e. 341-ben azt a lex de fenorét hozta, a mely teljesen eltiltotta a kamat fölszámítását. Liv. 7, 42. – 8. C. Gen., egyike az első plebejus auguroknak Kr. e. 300-ból. Liv. 10, 9. – 9. C. Gen. Clepsina, plebejus consul Kr. e. 276-ban és 270-ben. – 10. Valószínűen az előbbi testvére L. Gen. Clepsina, Kr. e. 271-ben consul. E kettő közül valamelyik, valószínűen az előbbi (Mommsen szerint az esemény 270-re esik) a Rhegiumban fellázadó campaniai legio ellen ment, hosszú ostrom után feldúlta a várost, megvesszőztette és lefejeztette a campanusokat s más italicusokat, az ott talált rómaiakat pedig megbüntetésre Romába küldte. Pol. 1, 7. Liv. ep.15. Oros. 4, 3. – 11. Egy néptribunus Kr. e. 241-ben, a kit megszégyenítettek a faliscusok, ezért aztán háborút indítottak ellenük. Plut. C. Gracch. 3. Talán ugyanegy Gen. Cippus praetorral, a kinek homlokából egyik csatából visszatértekor állítólag szarvak nőttek (Ov. met. 15, 564 sk.); mikor meg azt jövendölték neki, hogy királylyá lesz, a mint visszatért Romába, élethossziglan száműzték. V. ö. Val. Max. 5, 6, 3. – 12. M. Gen., mint hadi tribunus esett el Kr. e. 193-ban a bojus gallusok ellen viselt háborúban. Liv. 35, 5.

B. G.