TARTALOMG

Gewmoroi

(dór nyelvjárás szerint: gamoroi), Plutarchus szerint (Thes. 25) Theseustól alapított egyik néposztály tagjai Athenaeben, l. Fulh, I. Továbbá a nemes uralom idején így hívták némely államokban, kivált Syracusaeban és Samuson, a földbirtokos nemesség tagjait. Hdt. 7, 155. Plut. Quaest. gr. 57. Thuc. 8. 21. A földeket a nemesek rabszolgáik vagy a szegényebb polgárok (pelatai, ecthmoroi Athenaeben, l. Arist. pol. Ath. 2, 2) által műveltették maguk együtt laktak a városokban.

GY. GY.