TARTALOMG

GeranoV.

– 1. Csiga (darucsiga) terheknek a hajóból való kiemelésére vagy a víz kimerítésére. Igy neveztek egy, a színházban használt gépet is, melynek végén vaskapocs volt és segítségével istenek vagy hősök a színpadra szálltak, vagy pedig a levegőbe emelkedtek; pl. Aeschylus psychostasiájában Eos ilyenen viszi el fiának Memnonnak holttestét. Poll. 4, 130. – 2. Táncznem, melyet fiuk és lányok összefogódzva a darvak repülését utánozva jártak, különösen Delos szigetén, valószínűleg tavaszszal, a darvak távozásakor. Luc. de salt. 34. Állítólag Theseustól származik, ki a Labyrinthusból való megmenekülés után társaival járta s művészibb fordulatai a Labyrinthus kanyarulatainak felelnek meg.

SZ. I.