TARTALOMG

Gerulata,

katonai állomás Felső Pannoniában Arrabona (Győr) és Carnuntum (Petronell) között. A tabula Peutingerianán, hol Gerulatis alakban fordul elő, az Arrabo folyótól 41, Carnuntumtól pedig 14 r. mérföldnyire fekszik. Az Itinerariumból csak az tünik ki, hogy Carnuntum és Flexum (Moson) között középen (in medio) volt a távolság Carnuntum és Flexum között azonban ugyanaz, mint a tabula Peutingerianán, t. i. 30 r. mérföld. Ha a 14 r. mérföldet Carnuntumtól lemérjük, Oroszvárra jutunk s hogy ennek helyén keresendő Gerulata, annál kevésbé kételkedhetünk, mert egy sírfeliratot ismerünk onnan, az ala I. Canninefatum egyik lovasáét, mely ala, mint a CFIL III D. XLVII. LX. LXI. LXV (XXXIX) katonai okmányok bizonyítják, legalább a 133–154. évek között, tényleg Felső Pannoniában tartózkodott. Általában ritkák e vidéken a feliratos kőemlékek s Oroszvárhoz a legközelebbi hely még Gálos, hol a CIL III 4392 felirat került napfényre. A 4. században Notitia Dignitatum szerint (p. 99) Gerulatában equites sagittarii tanyáztak.

K. BÁ.