TARTALOMG

GiV anadasmoV,

föld- vagy telekfelosztás, az adósságok eltörlésével (crewn apocoph) együtt egyike azon socialistikus rendszabályoknak, melyeket már a görög államokban is a diadalmaskodó köznép (dhuoV) a korábban uralkodó oligarchikus renddel (és az ezzel kapcsolatban álló gazdasági viszonyokkal) szemben sürgetett. Solon középet tartó bölcs eljárásáról l. Aristot. pol. Ath. 11, 10. 12. V. ö. Fulh, I is. Spartában 226 körül Cleomenes király, maga állott a socialistikus mozgalom élére, s ő a földfelosztást is végrehajtotta az ujonnan szervezett polgárság között. Plut. Cleom. 10. – Irodalom: Adler, die Socialreform im Alterthum. Jena, 1897. Pöhlmann, Gesch. des antiken Communismus u. Socialismus, München, 1893.

GY. GY.