TARTALOMG

Gestio

1) pro herede g., örökösként való föllépés, hallgatagon ugyan, de tettekkel mutatja az örökség elfogadásának szándékát s örökös gyanánt viselkedik, pl. a hagyatéki követeléseket behajtja; 2) g. tutelae gyám intézkedése gyámoltja üzleti dolgaiban utólagos elszámolással; 3) g. negotiorum, megbizás nélküli ügyvitel. Köteles az ügyvivő az ügytulajdonos érdekében eljárni és beszámolni.

CS. JÓ.