TARTALOMG

Gnipho

M. Antonius, született 110 táján Kr. e. Galliában s Alexandriában nevelkedett. Kiváló rhetor, kinek iskoláját sok híres férfiú, köztük Cicero még praetor korában is látogatta. Suet. gram. 7. Fő műve de latino sermone két könyvben. Quint. 1, 6, 23.

SCH. A.