TARTALOMG

Gnwrimoi

az «ismeretesek», a nemesuralom idejéből való egyik elnevezése a nemesség tagjainak a közemberekkel (dhuotai, dhmoticoi, cacoi, deiloi, ponhroi, penhteV, xeirouV) szemben. Más efféle neveik voltak: epijaneiV, a kiválók, carienteV, a finomak, epieiceiV, a tisztességesek, továbbá, mivel a nemesség főleg a földbirtokból álló vagyonon alapult: plousioi, a dúsak, paceiV a «hizottak», euporoi, a jövedelmesek. Ilyen értelműekké váltak az eredetileg derékséget jelentő aristoi és beltistoi nevek is, továbbá a hatalom birtoklását jelző upeiroxoi és dunatoi kitételek. Kaloi cagaJoi-ról. l. o.

GY. GY.