TARTALOMG

Gordium

Gorodion, Gorodiaion, a phrygiai királyok régi székvárosa, a Sangarius középső folyásánál, Ritter szerint a későbbi Juliopolis (a mit Mordtman tagadásba vesz), a monda szerint Gordius, Midas atyja építette. Mikor ez, az egyszerű földmíves, szántott, sas szállott igájára, mit egy telmissusi jós leány a királyság elnyerésére magyarázott. Igy is történt; mert Phrygia lakói, mikor az oraculum meghagyta nekik, hogy válaszszák meg királynak az első embert, a ki velök a Jupiter temploma felé menet kocsin szembe jön, Gordiuszszal találkoztak és királylyá kiáltották ki. Ő lett megalapítója egy dynastiának, melynek királyai felváltva Midas és Gordius nevet viseltek, s mely csak a Kr. e. 6-ik szd-ban halt ki. Strab. 12, 568. Hdt. 1, 14. 35. 45. A szerencsehozó kocsit a templomban őrizték; az arra erősített mesterséges igacsomót Nagy Sándor ketté vágta; mások szerint a járompálcza kihuzásával tényleg megoldotta. Arr. 2, 3, 1. Curt. 3, 1, 15. Plut. Alex. 18.

E. B.