TARTALOMG

Graecia Magna

h muegalh ’EllaV, Nagy Görögország; ezen a néven nevezte legelsőben Polybius Italia alsó részéből azokat a vidékeket, a melyek a Silarus és Frento folyóktól Délre estek, azok miatt a nagyszámú, virágzó görög gyarmatvárosok miatt, a melyek ott a Kr. e. 8-ik évszázadtól kezdve alapúltak, de főkép a tarentumi öböl környékén levő görög városok miatt. Ezt az elnevezést magát Alsó Italia (Italia Inferior) név helyet nem használták, hanem csak az ottani görög városok és ezek vidékeinek a jelölésére. Ily értelemben M. Tullius Cicero egy helyen (Arch .5, 10) egyszerűen a Görögország (Graecia) kifejezést használja. Strabo. Italia és Sicilia hellenjeit nevezte a «Nagy Hellas» néven.

ZS. B.