TARTALOMG

Grammateion.

– 1. Lhxaiarcicon gr. volt Athenaeben a neve a polgárok jegyzékének vagy anyakönyvének, melyet minden demosban külön az illető dhmarcoV vezetett. A l. gr.-ba való felvételtől kezdve az ifjú önállóvá vált, s vagyonáról is szabadon rendelkezhetett: innen gr.-nak a l. jelzője (lhxiV-től, a m. örökség). A felvétel a tizenhetedik év betöltésére következő atticai hivatalos év elején történt a község dhmoV) tagjainak titkos szavazása alapján, v. ö. Dhmoi. Lys. 21, 1. Demosth. Onet. 1, 15. Isaeus 7, 27. A szavazás a felett döntött: megvan-e a felvételhez szükséges kor, és szabad születésü-e a jelölt. A dhmoV -ba való felvétel együtt járt az összes polgárság kötelékébe való felvétellel, s a l gr-ok alapján készültek a többi, különös rendeltetésü egyetemes lajstromok, pl. a pinax ecclhsiasticoV a népgyűlés tagjainak ellenőrzése czéljából. – 2. A coinon, vagy jratoricon gr. a phratriák tagjainak törzsjegyzéke volt.

GY. GY.