TARTALOMG

Gratius, Grattius

Faliscus, Ovidius kortársa, kiről az ex Pont. 4, 16, 34 elismeréssel emlékezik meg. Élete körülményeiről semmit sem tudunk. Irt egy, a vadászatról szóló, cynegetica czímű tanító költeményt, mely úgy nyelv, mint verselés tekintetében az aranykorhoz méltó. Ezt a művet Ovidius halieuticájával és Nemesianus cynegeticájával együtt egy gyűjteménybe szokták volt foglalni. Gyanítják, hogy írt egy, a madarászatról (de aucupio) czímű költeményt is, mely azonban elveszett. Legjobb kiadása Baehrens, poët. Lat. min. 1, 29.

N. G.