TARTALOMG

Grynea, Grynium

Gruneia, Grunion, erős kikötőváros Mysia (Aeolis) déli határában, 50 stadiumnyira Délre Elaeától, az Elaei öbölben. Ismeretes Apollo templomáról és oraculumáról, valamint Parmenion által való bevételéről, a ki a város lakóit rabszolgákúl eladta. Strab. 13, 618. 622. Hdt. 1. 149. Diod. Sic. 17, 7. Xen. Hell. 3, 1, 6. Valószínűleg ugyanaz a castrum Grynium, melyet Pharnabazus az ő satrapaságából (Phrygia) Alcibiadesnek ajándékozott évi 50 talentum jövedelemmel. Nep. Alcib. 9.

E. B.