TARTALOMA

Alekiruonwn agwneV

kakasviadalok, melyeket a görögök s különösen az athenaeiek nagyon kedveltek, kik a perzsaháboruk óta évenkint államköltségen is tartottak egy kakasviadalt. Állitólag Themistocles hozta be (Aelian. var. hist. 2, 28), ki két kakast viaskodni látván, megragadta az alkalmat, hogy seregét vitézségre buzdítsa, hisz ők nemcsak a győzelemért harczolnak, mint a kakasok, hanem hazájokért s övéikért. Legharcziasabbaknak tartották a tanagrai, chalcisi és rhodusi kakasokat. – Fürjviadalokat is nagy szenvedélylyel (ortugomania) rendeztek, különösen az athenaeiek; voltak olyanok, kiknek feladatuk volt fürjeket fogni (ortuloJhrai), azokat etetni (ortulotrojoi). A fürjütés (ortulokopia) olyanféle játék volt, mint a németeknél a kakas-ütés.

SZ. I.