TARTALOMG

Gyges

GulhV, Dascylus fia, lydiai király; Hdt. 1, 8 skk. szerint 716–678., ujabb korszámítás szerint pedig valószínűleg 686–650. Kr. e. Előbb a Heraclida származású Candaules lydiai királynak a testőre, a ki Herodotus s mások regényes előadása szerint megölte urát, a királynét nőül vette, maga pedig a trónra ült s ezzel megalapította a Mermnada dynastiát, melynek utolsó tagja Croesus volt. Harczias fejedelemmé vált, ki meghódította Mysiát, Troast, Magnesiát és Colophont. De aztán, hogy védelemet nyerjen az országára tört cimmeriusok ellen, elismerte Assurbanipal assyriai király fenhatóságát (660 körül). Majd elpártolva Psammetichus aegyptusi király mellé állott, miért Assurbanipal segélye is elmaradt, midőn ismét betörtek a cimmeriusok. A velük vívott ütközetben elesett. Plat. r. p. 359. Just. 1, 7. Cic. off. 3, 9, 38. Strab. 13, 590. 14, 620.

S. L.