TARTALOMG

Gymnopaediae

gumnopaidiai, nagy népünnep, melyet a spartaiak a hagyomány szerint Kr. e. 670-ben alapítottak s évenként julius 6-tól 10-ig tartottak meg. A zenei, orchestikus és gymnastikus előadásokban leginkább gyermekek és ifjak (a haza jövendő támaszai) vettek részt, s a polgárok oly gyönyörrel nézték ügyességüket, hogy csak a legszorongatottabb viszonyok között nyugodtak meg az ünnep elmaradásában. Thuc. 5, 82. Xen. Hell. 6, 4, 16. Plut. Ages. 29. Plat. legg. 1, 633. C. Athen. 15,678 b. Az idegeneket, kik az ünnep napjain Spartában tartózkodtak, barátságosan megvendégelték. Az előadott hymnusok kezdetben az isteneket, különösen Apollót dicsőitették; később azokat a polgárokat is, kik Kr. e. 540-ben Thyreánál (Hdt. 1, 82) és 479-ben Thermopylaenél estek el.

G. J.