TARTALOMG

Gythium

GuJion, GuJeion, laconiai kikötőváros a laconiai öbölben Malea és Taenarum hegyfokok között, a városról nevezett kis tengeröblöcskében, az Eurotas folyó betorkollásától Délnyugatra, igen kedvező természeti fekvéssel s termékeny határral. Polyb. 5, 19, 7. Közelében a Taygetus hegy, valamint a Gythius folyócska. Már nagyon régi időktől fogva meg volt erősítve hatalmas falakkal. Acropolisával és fegyvertáraival Sparta egyik legjelentékenyebb kikötővárosa volt. A perzsa háborúkban a lacedaemoniaiak hajóhada itt állomásozott. Plut. Themistocl. 20. Arist. 22. Cic. off. 3, 11. A spartaiak hajóhadát itt tette tönkre Kr. e. 455-ben az athenaebeli Tolmidas, a leuctrai vereség után (371) pedig Epaminondas pusztította el vidékét. Xen. Hell. 6, 5, 24. 25. Kr. e. 195-ben a római vezér L. Quinctius vette be (Liv. 34, 29), mire a lacedaemoni kényurnak Nabisnak hatalma alól felszabadúlva a szabad városok egyikévé lőn s az achajai szövetséghez tartozott. Paus. 3, 26, 6. Augustus ujra helyreállította s nagy fellendülésnek indult. Falainak romjai a római időkből valók; most Marathoniszi néven ismeretes. V. ö. még De Gytheo et Lacedaemoniorum rebus navalibus, G. Weber, Heidelberg, 1833.

K. J.