TARTALOMH

Hegemonia

hgemonia. – 1. Egyes görög államok egymáshoz való viszonyában a h. a leghatalmasabb államnak vezető állását (lat. principatus) jelenti a szövetséges államok közös ügyei terén. Az egyes államok viszonya a vezető államhoz különböző volt, egészben véve azonban rendesen a következő feltételek szabályozták: Az egyes államok politikailag függetlenek voltak, s a maguk ügyeit önállóan intézték; háború és béke ügyében azonban csak a szövetségtanács határozhatott, melyben minden államnak egyforma szavazata volt. A gyűlés székhelye a vezető állam városa, övé a hadvezetés joga is, s hadisegítségűl katonaságot vagy váltságdíjképen adót követelhet a szövetségesektől. Részletesen l. Summacia alatt. – 2. Az attikai törvénykezési nyelvben h. trn dicasthriou a pörvezetés jogát jelenti a heliaea törvényszékeiben (dicasthrion), mely az illető pörök természete szerint más-más tisztviselőt illethtett meg. Az illető tisztviselő kötelessége volt a tényállást fölvenni, a pört bevezetni s a törvényszéki tárgyalás napján az eljárást vezetni. – 3. A h. twn summortwn-t illetőleg l. Leitourgia.

GY. GY.