TARTALOMI

Ixion

Ixiwn, a lapithák (máskép phlegyák) királya; Phlegyas (vagy Ares) fia, Pirithous apja. Nagy vétek árán tette magát ismertté. A midőn ugyanis Deioneus, I. feleségének Diának apja, követeli tőle a nászajándékot, I. meghívja magához és egy verembe hajítja, mely telve van tüzes zsarátnokkal. Ez az első gyilkosság rokonok közt, a melyről a hitrege megemlékezik és I.-t olyan nagy bünösnek tekintik, hogy az egy Zeust kivéve sem isten sem ember nem akar rajta megkönyörülni. Zeus megkegyelmez neki, megtisztítja a rokoni vértől, sőt asztalának társául fogadja. De a javíthatatlan (acolastoV) még nem okult; a nectartól ittasan Herára veti buja szemeit és az istenasszonyt birni akarja. Zeus próbára teszi és egy Herához hasonló fellegképet teremt, melyet a vágyától elvakult I. mohón átkarol és vele a Centaurusokat nemzi. Büntetésül az alvilágban egy tüzes kerékre kötik, mely folytonosan forog. Pind. Pyht. 2, 21 skk. Ov. met. 4, 461. Így ábrázolta őt a képzőművészet is, különösen a vázák festői (egy ilyen kép látható Baumeisternél) Denkmäler d. klass. Altertums, 767 l., 821. ábra).

L. M.