TARTALOMJ

Janua

a közönséges házak (aedes profanae) ajtója (de a kétfelé nyiló ajtó neve valvae), ellentétben a templomok foreseivel. Cic. n. d. 2, 27. Rendesen befelé nyiltak; az utcza felé nyiló ajtó kitüntetés volt, kevés kiváló embernek engedték meg (pl. Publicolának, Plut. Publ. 20. Plin. 36, 112); az ily kifelé nyiló ajtón a kijönni akarónak kopogni (pulsare) kellett, hogy az utczán járókat figyelmeztesse. A j. rendesen fából készült, főleg tölgyfából, néha érczből (pl. Camillus házában, Plin. 34, 13), diszítésül aranynyal, elefántcsonttal is kirakták. Cic. Verr. 4, 56. 124. V. ö. Ház, 3.

F. G.