TARTALOMJ

Jordanis vagy Jordanes (nem Jornandes)

gót vagy alán származású író, kinek élete körülményeiről semmi bizonyosat nem tudunk. 551 és 552-ben Kr. u. két történeti munkát írt, nevezetesen: 1) de origine actibusgue Getarum, a gótok története, gondatlan kivonat Cassiodorius (l. o.) munkájából, mely azonban az eredetinek elveszte miatt mégis nélkülözhetetlen; 2) de summa temporum vel origine actibusque gentis Romanae (előbb de origine mundi vagy de breviatione chronicorum név alatt volt ismeretes), a legközönségesebb forrásokból összetákolt világkrónika. Mindkét munkát mintaszerű kiadásban bocsátotta közre Mommsen Tivadar (1882).

N. G.