TARTALOMK

Kadoi

v. cadiscoi, a szavazatszedő edények neve törvényszéki tárgyalások alkalmával. Athenaeben kettőt használtak, egy ércz- és egy faedényt. Az 5. században (s némely pörökben a 4.-ben is) az érczbe a felmentő, a fába az elmarasztaló szavazatot vetették a birák, kik e szerint ekkor csak egy bárczát kaptak. De a titkosság megóvása czéljából a 4. századtól kezdve minden biró két bárczát kapott, egy épet (plhrhV) és lyukasat (tetruphmenh): közülök az ép volt a felmentő, a lyukas az elmarasztaló. A döntő szavazatot ettől kezdve az érczurnába (az ú. n. acarioV, döntő urnába) vetették, a nem használt másik bárczát pedig a faedénybe (az ún. acuroV c.-ba). Aristot. pol. Ath. p. 35. Aesch. Tim. 79. Dem. fals. leg. 311.

GY. GY.