TARTALOMK

KacwsiV

attikai jogi terminus a következő bűntények jelölésére: 1) Ha a gyermek vagy unoka szülejét vagy nagyszülejét bármi módon bántalmazta, vénségében el nem tartotta, tisztességesen el nem temettette (c. gonewn). 2) Ha az örökös-leánynyal szemben férje nem teljesítette kötelességeit vagy bántalmazta; vagy ha az ilyen leányt rokonai nem házasíottták ki a törvény rendelkezése szerint (c. epiclhrwn, l. Örökösödési jog, I. alatt). 3) Ha a gyám vagy bárki más rosszul vagy törvénytelenül bánt az árvákkal (c. orjanwn). Megtorlására eisaggelia volt rendelve (l. o.), de rendes vád, grajh útján is üldözhető volt. Foruma: az archon, zsellérek ügyében talán a polemarchus.

GY. GY.