TARTALOML

Lex Pupia

Kr. e. 71-ben, népgyűlés tartama alatt eltiltotta a senatus üléseit. Cic. fam. 1, 4, 1. Qu. fr. 2, 13, 3.