TARTALOML

Leges tabelleriae

a szóbeli szavazás helyett a titkos, vagy táblára (tabella) írt szavazást hozták be, hogy a szavazó ne legyen kötve véleménye érvényesítésében (Cic. leg. agr. 2, 2. legg. 3, 15. 16); nevezetesen: 1) a lex Gabinia, Kr. e. 139-ben, a választógyűlésekre; 2) a lex Cassia, Kr. előtt 137-ben, a perduellio kivételével a néptörvényszékre; 3) a lex Papiria, Kr. e. 131-ben, a törvényhozó gyűlésekre hozta be a táblával való szavazást s 4) a lex Caelia, Kr. e. 107-ben, a perduellióra is kiterjesztette.