TARTALOMA

Amyntor

Amuntwr, Ormenus fia, Homerus szerint (Il. 10, 266) Eleon királya, míg Ovidiusnál (Met. 12, 364) a doloposok fölött uralkodik. Fiát Phoenixet, mert apja szeretőjéhez nyúlt, kiátkozza, mire az Peleushoz menekül Phthiába, a hol Achilles (l. o.) tanácsadója és hű barátja lesz. Il, 9, 448. Apollodorus (2, 7, 7) szerint Amyntort Hercules ütötte agyon, midőn nem engedte meg neki az országán való átvonúlást.

L. N.