TARTALOMM

Manus

eredetileg azon jogi viszony képleges kifejezése, a melyben egy pater familiasszal szemben mindaz áll, a mi hozzátartozó csak van házában, a mi tehát az ő tetszésszerű rendelkezése (patria és dominica potestas) alatt áll (Dig. 50, 16, 195, 2), a mit mintegy kezében tart s kezével véd; mancipium e szerint ezen viszony kezdetét jelenti. A jogi fogalmak történeti fejlődésével m. a férj jogát és hatalmát jelöli a római házasságban neje fölött (l. Házasság, II). Lange RA. 13, 109. V. ö. Vécsey, Institutiók. 1902, 407–412 ll.

CS. JÓ.