TARTALOMM

Marcomanni

Marcomannoi, eredetileg a suevusok csoportjához tartozó germán néptörzs, mely a suevusok területének határán lakhatott (ófn. marka ,határ’), később azonban átlépte e határokat és Kr. e. 80 körül a celta bojusok népétől elhódította a mai Csehország területét. Tac. Germ. 42. A M. egy része Caesar szerint (b. g. 1, 51) Kr. e. 58-ban Ariovistus seregében Caesar ellen harczolt. A M. híres fejedelme volt Makroboduus, a kinek nagy birodalma (melyhez a Semnones, Langobardi, Lugii és Goti törzsei is tartoztak) 19-ben Kr. u. bukott meg. A M. továbbra is Bojohaemumban maradnak és több izben harczolnak a rómaiak ellen, különösen nevezetes a 166-ban kezdődő nagy marcomannus háború, mely csak Commodus alatt ért véget. Dion. 70, 15. 77, 20. A M. név még Attila idejében is említtetik, a 6. századtól kezdve a bajor név (Bai-varii, tulajdonkép Bai-haim varii, azaz ,Bojohaemum lakói’) váltja fel.

P. G.